Werknemers veilig in het verkeer

Hoe veilig zijn uw werknemers op de weg?

Zich verplaatsen voor, van en naar het werk is een alledaagse activiteit. Maar wel één die leidt tot zeer veel letselongevallen en dodelijke ongevallen. 

Arbeidsongevallen in het verkeer zijn bovendien vaak ernstiger en leiden vaker tot blijvende arbeidsongeschiktheid in vergelijking met gemiddelde arbeidsongevallen. Die ongevallen betekenen daarom een enorme kost voor zowel bedrijven als voor de maatschappij.

Ondanks het aantal werknemers dat zich dagelijks in het verkeer begeeft, leggen weinig bedrijven een aparte focus op preventie van arbeidsongevallen in het verkeer.

Gelukkig merken we bij grote multinationals én bij kleine kmo’s een groeiend bewustzijn rond verkeersveiligheid tijdens het werk.

Tijdens de conferentie Werknemers veilig in het verkeer laten we die bedrijven aan het woord. Zij leggen uit welke winst zij boeken door in te zetten op verkeersveiligheid en welke maatregelen zij hiervoor nemen.

Wij willen zo, samen met enkele vooraanstaande bedrijfsleiders het bewustzijn bevorderen en de discussie voeden om structureel aandacht te besteden aan arbeidswegongevallen.

Nieuws feed

Onze partners